سرویس ابری لیارا با ارائه خدمات ابری PaaS و DBaaS باعث ساده سازی و کاهش هزینه‌های استارتاپ‌ها و توسعه‌دهندگان در زمینه زیرساخت سرور شده است. سرویس ابری لیارا این امکان را فراهم می‌کند تا استارتاپ‌ها و توسعه‌دهندگان بدون داشتن دانش سروری، وبسایت و اپلیکیشن خود را به سادگی در سرور مستقر کنند و دغدغه‌ای بابت مدیریت و مسائل مربوط به آن نداشته باشند.

پارسا اسپیس

پارسا اسپیس

  • فضای ابری مطمئن برای آپلود و دانلود نامحدود
نیواد

نیواد

  • خدمات ابری
ابرآروان

ابرآروان

  • زیرساخت یکپارجه ابری