دینگ راهکار جدیدی برای حضور و غیاب کارمندان می باشد که با توسعه امکانات متعدد به ابزاری کارآمد برای کارفرمایان به منظور مدیریت منابع انسانی سازمان خود تبدیل شده است.

سامانه مدیریت کار دانشجویی

سامانه مدیریت کار دانشجویی

  • سامانه مدیریت کار دانشجویی یک استارتاپ در شهر سنندج می باشد
برنو سافت

برنو سافت

  • نرم افزارهای مدیریت
تی رافا

تی رافا

  • سیستم ثبت حضور و غیاب هشمند