دینگ راهکار جدیدی برای حضور و غیاب کارمندان می باشد که با توسعه امکانات متعدد به ابزاری کارآمد برای کارفرمایان به منظور مدیریت منابع انسانی سازمان خود تبدیل شده است.

برنو سافت

برنو سافت

  • نرم افزارهای مدیریت
پرشین ویژن

پرشین ویژن

  • نرم افزار پخش مویرگی
تی رافا

تی رافا

  • سیستم ثبت حضور و غیاب هشمند