رشدانا استارتاپی در حوزه مهارت آموزی کسب و کار های نوین است. این استارتاپ به دنبال پر کردن خلع موجود در فضای آموزش آکادمیک با آن چه که نیاز بازار کار است.

ما در رشدانا بر این باوریم که سیستم آموزش آکادمیک فعلی کاربرد لازم را در بازار کار واقعی ندارد و شاهد این ماجرا، تعداد بالای افراد جویای کار است که در مصاحبه های شغلی در شرکت های معتبر رد می شوند. در اکثر این موارد عدم داشتن مهارت در عین داشتن مدرک ذکر شده است.

رشدانا تلاش می کند که به افراد مهارت لازم را بیاموزد و از این رو روش تدریس و اساتید را به گونه ای دیگر بنا کرده است. در رشدانا اساتید برمبنای تجربه های واقعی انتخاب می شوند تا مدارک علمی معتبر تا در نهایت تجربه خود را به مهارت آموزان منتقل و آن ها را سریعتر به دنیای کسب و کار وارد کنند.
اما رشدانا در رسیدن به اهداف خود تفاوت های دیگری با سیستم های مشابه برای خود ایجاد کرده است.
ما در رشدانا از سیستم جمع سپاری مالی برای کمک به توسعه آموزش فراگیر و رایگان و نیز جمع سپاری منابع برای ایجاد پلت فرم آموزشی بهره برده ایم.