با حضور وزیر جوان دولت، دکتر آذری جهرمی، شتابدهنده گرین تک اولین روز کاری خود را در سال ۱۳۹۷ شروع کرد. شروعی که پشتوانه آن ۲۹ سال تجربه هلدینگ دانش بنیان گرین وب و همکاری نخبگان کارآفرینی و فناوری اطلاعات کشور بود.

گرین تک با مساحتی به وسعت ۱۰۰۰ متر در یکی از نقاط کانونی شهر مشهد، پذیرای سرمایه گذاران و استارتاپ هاست.

Tech Hub، Dev School، UX Lab، Export Center، VC Network، Quality Assurance شش بخش اصلی این شتابدهنده، در واقع ایستگاه هایی هستند در یک سفر لذت بخش. سفری پر از یادگیری و رشد برای استارتاپ ها و سرمایه گذاران.

مصطفی پورعلی

مصطفی پورعلی

  • هم بنیان گذار
شتابدهنده گرین تک

شتابدهنده گرین تک

  • مدیر روابط عمومی