سامانه جامع اگدرون برای تسهیل امور مربوط به تشخیص آفات، سم پاشی و پایش زمین کشاورزی در راستای استفاده از تکنولوژی های پیشرفته برای افزایش بهره وری ایجاد شده است.

این سامانه به همراه اپ موبایلی خود به کشاورزان، مهندسان ناظر کشاورزی و فعالان در حوزه خدمات کشاورزی و زراعی این امکان را می دهد تا به بهترین شکل عملیات مربوط با پایش زمین و مبارزه با آفات صورت گیرد.

اسمارت بین

اسمارت بین

  • کنترل آب و هوای هوشمند برای گلخانه ها
سروبان

سروبان

  • بزرگترین بازار خریدوفروش محصولات کشاورزی
امداد کشاورز

امداد کشاورز

  • پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)