فهرست استارتاپهای حوزه تکنولوژی کشاورزی
  • 9 مورد
آکادمی کشاورزی و زیست فناوری Agrinetآکادمی کشاورزی و زیست فناوری Agrinet

آکادمی کشاورزی و زیست فناوری Agrinet

استارت آپ IT Base کشاورزی و زیست فناوری

شتاب دهنده زر تک اروندشتاب دهنده زر تک اروند

شتاب دهنده زر تک اروند

شتابدهنده اروتد تک به عنوان اولین شتابدهنده در زمینه : کشاورزی، بیوتکنولوژی، ...

گروتکگروتک

گروتک

سیستم کنترل آبیاری و تغذیه هوشمند و به صرفه برای کشت هیدروپونیک

ست پلتست پلت

ست پلت

پلتفرم پردازش تصاویر ماهواره ای برای ارائه کشاورزی

ئاوائاوا

ئاوا

ساخت دستگاههای اتوماتیک

سروبانسروبان

سروبان

بزرگترین بازار خریدوفروش محصولات کشاورزی

امداد کشاورزامداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش ...

اگدروناگدرون

اگدرون

سامانه مدیریت کشاورزی

اسمارت بیناسمارت بین

اسمارت بین

کنترل آب و هوای هوشمند برای گلخانه ها