فهرست استارتاپهای حوزه تکنولوژی کشاورزی
  • 9 مورد
ست پلتست پلت

ست پلت

پلتفرم پردازش تصاویر ماهواره ای برای ارائه کشاورزی

آکادمی کشاورزی و زیست فناوری Agrinetآکادمی کشاورزی و زیست فناوری Agrinet

آکادمی کشاورزی و زیست فناوری Agrinet

استارت آپ IT Base کشاورزی و زیست فناوری

گروتکگروتک

گروتک

سیستم کنترل آبیاری و تغذیه هوشمند و به صرفه برای کشت هیدروپونیک

ئاوائاوا

ئاوا

ساخت دستگاههای اتوماتیک

شتاب دهنده زر تک اروندشتاب دهنده زر تک اروند

شتاب دهنده زر تک اروند

شتابدهنده اروتد تک به عنوان اولین شتابدهنده در زمینه : کشاورزی، بیوتکنولوژی، ...

سروبانسروبان

سروبان

بزرگترین بازار خریدوفروش محصولات کشاورزی

امداد کشاورزامداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش ...

اگدروناگدرون

اگدرون

سامانه مدیریت کشاورزی

اسمارت بیناسمارت بین

اسمارت بین

کنترل آب و هوای هوشمند برای گلخانه ها