استارتاپ گروتک با هدف اتوماسیون و هوشمند سازی سیستم های کشاورزی هیدروپونیک فعالیت خود را در سال 1396 آغاز نمود. فعالیت این  تیم به طور ویژه بر روی اتوماسیون فرایند آبیاری و تغذیه کشاورزی هیدروپونیک به عنوان حلقه مغفول مانده از چرخه بومی سازی سیستم های اتوماسیون کشت هیدروپونیک متمرکز شده است.

مصطفی باکویی

مصطفی باکویی

  • هم بنیان گذار
محمد مهدی مهدوی

محمد مهدی مهدوی

  • هم بنیان گذار
ایمان نیک فرجام

ایمان نیک فرجام

  • بنیان گذار
هانا

هانا

  • ۱۳۹۵
فلفور

فلفور

  • پلتفرم فلفور با عنوان شهر الکترونیک و اینترنتی - با امکان معرفی تمامی اماکن عمومی ...
آکادمی کشاورزی و زیست فناوری Agrinet

آکادمی کشاورزی و زیست فناوری Agrinet

  • استارت آپ IT Base کشاورزی و زیست فناوری