استارتاپ گروتک با هدف اتوماسیون و هوشمند سازی سیستم های کشاورزی هیدروپونیک فعالیت خود را در سال 1396 آغاز نمود. فعالیتاین  تیم به طور ویژه بر روی اتوماسیون فرایند آبیاری و تغذیه کشاورزی هیدروپونیک به عنوان حلقه مغفول مانده از چرخه بومی سازی سیستم های اتوماسیون کشت هیدروپونیک متمرکز شده است

مجموعه گروتک در حال حاضر در شتاب دهنده‌ی اکسیژن دانشگاه علم و صنعت مستقر بوده و تا به امروز تمامی مراحل مطالعات، طراحی سیستم و ساخت و تست نمونه اولیه را با موفقیت پشت‌سر گذاشته است و محصول خود را ثبت اختراع نموده است.

مصطفی باکویی

مصطفی باکویی

  • هم بنیان گذار
محمد مهدی مهدوی

محمد مهدی مهدوی

  • هم بنیان گذار
ایمان نیک فرجام

ایمان نیک فرجام

  • بنیان گذار
شرکت  ویرا سگال کارو

شرکت ویرا سگال کارو

  • شرکت ویرا سگال کارو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
امداد کشاورز

امداد کشاورز

  • پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)
اگدرون

اگدرون

  • سامانه مدیریت کشاورزی