فهرست استارتاپهای حوزه اتوماسیون صنعتی
  • 3 مورد
داده سازان امین جوانداده سازان امین جوان

داده سازان امین جوان

داده سازان امین جوان یک شرکت در شهر شیراز می باشد

گروتکگروتک

گروتک

سیستم کنترل آبیاری و تغذیه هوشمند و به صرفه برای کشت هیدروپونیک

شرکت دانش بنیان پارس اُرچینِ دانششرکت دانش بنیان پارس اُرچینِ دانش

شرکت دانش بنیان پارس اُرچینِ دانش

اولین و تنها تولید کننده سطح سنج خازنی فرکانسی (لول سوئیچ) در ...