فهرست استارتاپهای حوزه اتوماسیون صنعتی
  • 3 مورد
گروتکگروتک

گروتک

سیستم کنترل آبیاری و تغذیه هوشمند و به صرفه برای کشت هیدروپونیک

داده سازان امین جوانداده سازان امین جوان

داده سازان امین جوان

داده سازان امین جوان یک شرکت در شهر شیراز می باشد

شرکت دانش بنیان پارس اُرچینِ دانششرکت دانش بنیان پارس اُرچینِ دانش

شرکت دانش بنیان پارس اُرچینِ دانش

اولین و تنها تولید کننده سطح سنج خازنی فرکانسی (لول سوئیچ) در ...