پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر

پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر یک شرکت در شهر یزد می باشد

شرکت دانش بنیان پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر در تیرماه 1393 فعالیت خود را آغاز کرد.
از جمله اهداف شرکت ساخت انواع سانتریفوژهای صنعتی جهت خروج بخش های تولیدی کشور ازحالت سنتی و حرکت همپای کشورهای پیشرفته می باشد.
درراستای اهداف اقتصاد مقاومتی این مجموعه دستگاه ها می تواند بسیاری ازهزینه های تولید , زمان انجام فرایندها, نیازمندی به نیروی کارگر ماهر وحتی مشکلات زیست محیطی بخش تولید را کاهش دهد و رقابت پذیری آنها رادر جهان امروز ارتقا دهد.
این شرکت بر تکیه بر دانش فنی بومی سازی شده خود درنظر دارد به یک برند جهانی تبدیل شده ودر تولید این مجموعه دستگاههای پیشرفته وخاص , صاحب نظر شود.