شرکت برنا صنعت توس به عنوان یک شرکت فنآور ، در زمینه تولید انواع شیر آلات کنترلی (Globe Control Valve) از سایز 1/2" تا سایز 24" و کلاس کاری 150 تا 2500 از جمله شرکت های مورد تأیید وزارت محترم نفت بوده که با کد 42181 در فهرست جامع سازندگان داخلی وزارت نفت (EP) ثبت گردیده است.