شرکت پیشتازان فناوری های شبیه ساز اوستا، زیرنظر شتاب دهنده مپس از سال ۹۴ فعالیت خود را در زمینه شبیه سازی های رایانه ای و با تمرکز بر تکنولوژی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده آغاز کرده است. با گذشت زمان و گسترش تیم، اوستا موفق به ورود به بازارهای بین المللی شده و محصولاتی را در این بازار تولید و عرضه کرده است. این تیم با تکیه بر شفافیت و اعتماد حاکم در مجموعه، موفق به ایجاد ارزش هایی شده است که در آن پویایی و رشد فاکتورهای مهمی تلقی می شوند. افراد در تیم اوستا، هرروز یاد می گیرند، گره از مشکل هم باز می کنند و خود را اعضای یک خانواده متحد می بینند و اینگونه است که پیشرفت می کنند.

تبلیغات در گوگل

تبلیغات در گوگل

  • تبلیغات در گوگل
وان کلیک

وان کلیک

  • موزش بازاریابی اینترنتی
آن آموز

آن آموز

  • دوره های آنلاین، فرصت یادگیری برای بهبود در کار و زندگی