همچی از خسته شدن بابای من شروع شد

بابای من معلم بازنشسته هست، شغل اصلیش بعد از بازنشستگی کشاورزی باغ های پسته شد. بابام هرسال طبق معمول فروش پسته ی خودش رو به خریداران شهرستان رفسنجان یا همون روستای خودشون زانوق آباد انجام میداد. همونطور میدونید مثل همیشه سود اصلی هرمحصولی رو واسطه های عزیز به جیب میزنن و امسالم که با شرایطی که پیش اومد هزینه های باغداری و کود و . . . یکم به بابام فشار آورد !

کشمون

کشمون

  • زعفران خوب را مستقیم از کشاورز بخرید!
دهچی

دهچی

  • خانه زنبورداران زحمتکش و صادقی است که شما می‌توانید عسل طبیعی مورد نیازتان را آگاهانه ...
پلتفرم شبکه برنج ایران رایسفا

پلتفرم شبکه برنج ایران رایسفا

  • رایسفا اولین پلتفرم دوسویه عرضه مستقیم برنج از مزرعه به مصرف کننده