مرکز نوآوری صبا

صندوق بازنشستگی کشوری نیز به دلیل بازه سنی مخاطبانش در خط مقدم پاسخگویی به نیازهای سالمندان است (در بهار ۹۹ میانگین سنی بازنشستگان کشوری ۶۴ سال بوده است). تغییرات ناگزیر ...

بنا به داده‌های مرکز ملی آمار کشور، سازمان ملل و مرکز راهبردهای بازنشستگی صبا، جمعیت شهروندان ایرانی بالای ۶۰ سال طی شش دهه گذشته، بیش از 5 برابر شده است. طی این سال‌ها رشد جمعیت سالمندان روندی طبیعی داشته است؛ اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که قرن پیشِ رو، ترکیب جمعیتی ایران سال‌به‌سال با سرعت بیشتری رو به سالمندی می‌گذارد. به‌طوری که تا سال 1425، نزدیک به یک چهارم ، و تا سال 1425 ، قریب به یک سوم جمعیت کشور را هم‌وطنان بالای 60 سال ، تشکیل می‌دهند. از این رو یکی از ابرچالش‌های پیشِ روی نظام حکم‌رانی کشور، مسئله سالمندان و نیازهای ویژه آن‌ها است.