پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان یک پارک علم و فناوری در شهر زنجان می باشد

چشم انداز پارك علم و فنّاوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان آن است كه در يك افق مناسب بتواند در افزايش مزيت رقابتي واحدهاي كسب وكار استان از طريق ارتقاء سطح فنآوري در اين صنايع نقش مهم داشته باشد. در اين چشم انداز اميد مي‌رود كه اكثر فنّاوري‌هاي نوين شكل گرفته در منطقه و شركت‌هاي دانش بنيان در پارک پرورش يابند و پارك به عنوان مهد و سرچشمه اكثر نوآوري‌ها و ارتقاء فنّاوري در استان شناخته شود و از اين طريق در توسعه منطقه‌اي وايجاد شركت‌هاي دانش بنيان تأثير چشمگير داشته و به عنوان پيوند محكم بين صنعت و دانشگاه در ارتقاء هر دو مؤثر باشد.

انگيزه شكل‌گيري پارك‌هاي علم و فنآوري معمولاً شامل يك يا چند عامل از عوامل زير است:

كمك به توسعه منطقه‌اي از طريق افزايش، رشد و توسعه مؤسسات دانش محور منطقه از جمله استفاده از مزيت‌هاي هم‌افزايي، تسهيم منابع حمايتي، كمك به بازاريابي و بين‌المللي كردن حيطه فعاليت آنها.
استفاده بهينه از منابعي كه در اختيار هيأت مؤسس است به ويژه منابع ملكي.
تجاري سازي نتايج تحقيقات.
توسعه فنّاوريهاي خاص.
هر پارك بنا به مقتضيات منطقه‌اي و خصوصيات هيأت مؤسس آن يك يا چند عامل انگيزشي از عوامل فوق‌الذكر را در نظر دارد. پارك‌هايي كه توسط مديريت‌هاي منطقه‌اي اداره مي‌شوند، بيشتر بر رشد و توسعه مؤسسات منطقه‌اي تأكيد دارنددر حاليكه برخي پارك‌هاي دانشگاهي تأكيد عمده را بر تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي مي‌گذارند. استان زنجان، در درجه اول به عنوان يك استان صنعتي و دانشگاهي مطرح است، پایه گذاری پارک را براي توسعه استان زنجان و به عنوان محركي در توسعه فنآوري در واحدهاي كسب وكار استان تلقي مي‌نمايد و اميدوار است ايجاد پارك بتواند ضمن كمك به توسعه منطقه‌اي، در سمت و سو دادن به تحقيقات دانشگاهي و در تجاري سازي نتايج تحقيقات نيز نقش‌آفريني نمايد.

بنابراين، انگيزه هاي اصلي ايجاد پارك علم و فنّاوري دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بترتيب عبارت است از:

افزايش، رشد و توسعه مؤسسات دانش بنيان در منطقه.
تجاري سازي نتايج تحقيقات .
توسعه فنّاوريهاي خاص.

 

درباره پارک علم و فناوری

معرفی پارک
چشم انداز
ریاست پارک
چارت سازمانی
تماس با ما
گالری تصاویر   جدید
تور مجازی پارک علم و فناوری  جدید
واحدهای مستقر

پارک
رشد
پیش رشد

راهنما

پرسش های متداول
درخواست پذیرش (زیر مجموعه فرم‌های درخواست)   جدید
فرم های داخلی
فرمهای تکمیلی پذیرش
فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان
آیین نامه / قوانین کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان و نظارت بر اجرا
نمونه بوم مدل کسب و کار
اساسنامه پارک علم و فنآوری

لینک های مرتبط

لینک‌ پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد کشور
وزارت علوم تحقیقای و فناوری
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
بنیاد ملی نخبگان
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا
فن بازار ملی ایران
دفتر برنامه ریزی امور فناوری