پارک علم و فناوری استان زنجان

پارک علم و فناوری استان زنجان یک پارک علم و فناوری در شهر زنجان می باشد

پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه‌ای اداره می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکت ها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می‌کنند.

امروزه پارک‌های علمی، تحقیقاتی و فناوری نقش بسیار عمده‌ای در پیشبرد اقتصاد جهان ایفا می‌کنند. پارک‌های علم و فناوری علاوه بر امکان فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط دانش محور و کارآفرین در یک محیط اقتصادی، بستر لازم جهت انتقال و توسعه فناوری، تولید با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی را فراهم می‌نماید.

پارک های علم و فناوری، نهادی اجتماعی و جایگاهی برای توسعه نوآوری های دانش محور از طریق مساعدت در تشکیل و تقویت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط (SMEs) و بخشی از راهبرد اندیشمندانه و هماهنگ برای توسعه ملی محسوب می شوند.

با توجه به مواردی از جمله؛

نهاد اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری
راهبردی هماهنگ برای توسعه ملی یا منطقه ای
جایگاه شکل گیری و توسعه بسیاری از پدیده های نوظهور فناورانه
ایفا کننده نقش محوری در توسعه اقتصادی کشورها
جایگاه توسعه نوآوری های دانش محور از طریق موسسات کوچک و متوسط
می توان به جایگاه و اهمیت پارک های علم و فناوری در توسعه کشورها پی برد.

پارک علم و فناوری استان زنجان نیز موافقت اصولی خود را در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ دریافت کرد و به صورت مستقل استانی شروع به کار نمود. این پارک در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ با حضور دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر کشمیری سرپرست دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری افتتاح گردید.

رسالت راهبردی پارک علم و فناوری زنجان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکت ها و موسساتی است که بر پایه علم و دانش در محیط پارک فعالیت می نمایند. برای نیل به این هدف پارک علم و فناوری استان زنجان ماموریت دارد با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه و بخش خصوصی، ایجاد و رشد شرکت های نوآور را از طریق مراکز رشد (انکوباتورها) و نیز ایجاد موسسات نو از درون موسسات باسابقه را تسهیل نماید. همچنین این پارک انواع خدمات، فضاهای کاری و زیرساخت های مناسب را به موسسات مستقر در پارک ارائه می نماید.