پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان یک پارک علم و فناوری در شهر سمنان می باشد

تعريف پارك علم و فناوري

سازمانی است که به وسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های حاضر در پارک و مؤسسه های متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف، پارک جریان دانش و فناوری را در میان مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، شرکت های خصوصی و بازار به حرکت انداخته و با مدیریت خود، رشد و فرایندهای زایشی تسهیل می کند.

ايجاد پارك در مؤسسات آموزش عالي يكي از عالي ترين اشكال توجه به توسعه فناوري در اين مؤسسات است. اين مؤسسه از طريق توجه به خلق فناوري هاي نوين و ارائه خدمات پيشرفته تخصصي فرآيندهاي تحقيق و توسعه، روش ها و رفتارهاي كارآفريني و ارائه مشاوره هاي مديريتي دائم، فراهم آوردن و ارائه تسهيلات، آزمايشگاه ها و كارگاه هاي تخصصي و تسهيلات قانوني، موجب ايجاد شركت ها، مؤسسات تحقيق و توسعه، توليد ثروت از توانمندي هاي موجود در مؤسسات و در نتيجه خلق فناوري هاي مورد نياز جامعه شده و نقش مؤثري را در جامعه ايفا مي نمايد.

تاريخچه پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان

تأسيس پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان از جمله مصوبات هيأت دولت محترم در سفرهاي استاني به استان سمنان در سال 1386 بوده است تا دومين پارك علم و فناوري استان سمنان به نام «پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان» در جوار دانشگاه سمنان ايجاد گردد.

پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان با نظر مساعد مسئولين ذيربط و با اراده و همت استاندار محترم و مردم شريف شهرستان سمنان در اسفند ماه 1386 افتتاح گرديد.

درپي اين افتتاح فرخنده، با تلاش و همدلي مسئولين استاني و دانشگاه سمنان، كميته فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تاريخ 1387/10/30 با تأسيس پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان، رسماً موافقت نمود.

اهداف پارك

1. كمك به ارتقاء دانش فني واحدهاي فناوري به منظور رقابت در عرصه جهاني.

2. سازماندهي براي ارائه خدمات مؤثر و مورد نياز به واحدهاي فناوري به منظور كمك به رشد آنها.

3. ايجاد پيوند بين امكانات و منابع دانشگاه ها و مراكز علمي و فناوري و صنعتي منطقه و توانايي واحدهاي فناوري.

4. كمك در جهت دهي مراكز علمي مرتبط با پارك بسوي تحقيق در رشته هاي مورد نياز واحدهاي فناوري.

5. ايجاد بستري مناسب براي فعاليت واحدهاي تحقيق و توسعه دولتي و غيردولتي در پارك.

6. تشويق پژوهش با هدف توسعه محصولات و فرايندها با هدف دستيابي به فناوري پويا و رقابت پذير.

7. كمك به ايجاد شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي جديد از طريق مراكز رشد واحدهاي فناوري.

8. كمك به تجاري سازي نتايج تحقيقات.

 

اقدامات

حوزه عمراني

1. تعمير و تجهيز ساختمان ستاد پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان كه در دي ماه 1386 رسماً آغاز بكار نموده است.

2. تجهيز ساختمان مركز رشد شماره 1 واقع در پرديس 3 دانشگاه سمنان.

3. پيگيري تخصيص 20 هكتار زمين از مساحت زمين هاي دانشگاه سمنان براي احداث بخش هاي اصلي تشكيل دهنده پارك.

4. انتخاب مشاور عمراني پارك.

5. ديواركشي محدوده زمين پارك.

6. انتخاب پيمانكار براي ساخت ساختمان چندمستأجره.

7. انتخاب پیمانکار برای ساخت ساختمان کانون علوم نوین (پارک علمی کودک و نوجوان سابق).

8. انتخاب مشاور عمرانی برای احداث مرکز ارتقاء مهارت دانشجویان.

9. خريد زمين به وسعت 1 هكتار در شهرك صنعتي سمنان براي احداث مركز رشد شماره 2.

 

حوزه فناوري

1. فراخوان طرح هاي نوآورانه در سطح استان سمنان.

2. استقرار تعدادي از مراكز R&D شركت هاي صنعتي سمنان در پارك علم و فناوري.

3. پيگيري جهت ايجاد مراكز تحقيقاتي مستقل در پارك.

4. استقرار دفاتر كارآفريني، ارتباط با صنعت، مشاوره مالكيت فكري و آينده پژوهي و کانون شکوفایی خلاقیت در جهت كمك به خلق و ارتقاء فناوري.

5. انعقاد تفاهم نامه با سازمان ها و شركت هاي صنعتي.

6. انعقاد قراردادهاي پژوهشي با سازمان ها و شركت هاي متولي صنعت كشور تحت عناوين طرح flagship، طرح كارورزي، طرح SBDC، طرح پيشرو و ...

7. ارائه مشاوره و ارزيابي درخواست هاي ثبت اختراع.

 

آموزش­هاي تخصصي

1. برگزاري دوره هاي تخصصي آموزشي براي واحدهاي فناور و همچنين سمينارهاي علمي مانند مالكيت فكري، نظام ماليات بر ارزش افزوده، نانوتكنولوژي، بهينه سازي مصرف انرژي و ...

2. برگزاري كارگاه آموزشي در زمينه مهارت هاي پيشرفته.

3. ارائه مشاوره هاي تخصصي.

 

حوزه اداري و مالي

1. تدوين برنامه كاري جامع شامل:

·           ايده كاري: چشم انداز، هدف، مأموريت و راهبردهاي كلان.

·           برآورد مخاطبان و برآورد حوزه نفوذ.

·           شناسايي مراكز دولتي و خصوصي مؤثر در ترويج نوآوري.

·           مشخصات اجزاي فيزيكي پارك.

·           تشكيلات سازماني.

·           برآورد فضاهاي كالبدي.

·           تدوين برنامه مالي.

2. انتخاب مشاور و عقد قرارداد جهت اخذ موافقت اصولي پارك علم و فناوري.

3. اخذ موافقت اصولي پارك در بهمن ماه 1387.

4. پيگيري بودجه عمراني و جاري.

5. پیگیری تصویب چارت سازمانی.

 

برنامه ها

1. توسعه عمراني پارك علم و فناوري.

2. تأسيس مراكز رشد در شهرك هاي صنعتي استان.

3. تدوين سياست ها و برنامه اجرايي مركز رشد.

4. ايجاد مراكز تحقيقاتي مرتبط با قابليت هاي صنعتي و معدني استان در پارك با توجه به پتانسيل ها و نيازهاي منطقه.

5. تجهيز سخت افزاري و نرم افزاري لازم در راستاي رسالت پارك علم و فناوري.

6. رايزني با سازمان هاي حمايت كننده از واحدهاي خلاق و نوآورانه براي حمايت از واحدهاي مستقر در پارك علم و فناوري.

7. برنامه ريزي براي برگزاري سمينارها و كارگاه هاي آموزشي تخصصي مرتبط با نيازهاي واحدهاي R&D و پژوهش هاي كاربردي.