شتابدهنده ستارگان فارابی سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در حوزه فناوری‌های مالی (fintech) و بازار سرمایه (wealthtech) آغاز کرد. ما به عنوان شریکی در کنار استارتاپ‌های این حوزه تلاش می‌کنیم تا بتوانند سریعتر کسب و کار خود را راه اندازی کنند. هیات موسس شتابدهنده فارابی همگی از کارآفرینان و اشخاص فعال در بازار سرمایه کشور هستند و با هدف کمک به توسعه اکوسیستم استارتاپی کشور در حوزه فین‌تک اقدام به تاسیس این شتابدهنده نمودند. ما معتقدیم در حوزه فناوری‌های مالی، تجربه و دانش تخصصی امریست ضروری و در تلاشیم تا این دو متغیر کلیدی کسب و کارهای فین‌تکی را در شبکه مربیان و سرمایه‌گذاران فارابی برای کارآفرینان فراهم کنیم.