فهرست استارتاپهای حوزه داده و تجزیه و تحلیل
  • 7 مورد
واکاویک واکاویک

واکاویک

سرویس پردازش هوشمند متن فارسی

همتک همتک

همتک

همتک یک شتاب‌دهنده در اکوسیستم هوش مصنوعی است.

هشتگ هشتگ

هشتگ

پایش، تحلیل و جستجو در شبکه های اجتماعی

نظربین نظربین

نظربین

حافظ نام تجاری و هویت کاربران شما

آنابیز آنابیز

آنابیز

پلتفرم آنلاین آزمایشگاه های تخصصی کشور

اکوسیستم اکوسیستم

اکوسیستم

رسانه اکوسیستم کارآفرینی ایران

جاپارکز جاپارکز

جاپارکز

زمان تو برای من مهم است ! .............. جاپارکز | سه کلیک ...