فهرست استارتاپهای حوزه یکپارچه سازی داده ها
  • 2 مورد
بی‌گلوتنبی‌گلوتن

بی‌گلوتن

رسانه جامع بیماری سلیاک و سبک زندگی بدون گلوتن

اکوسیستماکوسیستم

اکوسیستم

رسانه اکوسیستم کارآفرینی ایران