فهرست استارتاپهای حوزه هوش مصنوعی
  • 2 مورد
همتکهمتک

همتک

همتک یک شتاب‌دهنده در اکوسیستم هوش مصنوعی است.

واکاویکواکاویک

واکاویک

سرویس پردازش هوشمند متن فارسی