فهرست استارتاپهای حوزه انرژی
 • 5 مورد
شتابدهنده آبانشتابدهنده آبان

شتابدهنده آبان

شتابدهنده آبان، نخستین شتاب‌دهنده تخصصی در حوزه آب و انرژی در صنایع ...

اپتیک نیرو(توسعه فناوری ابتیک نیرو)اپتیک نیرو(توسعه فناوری ابتیک نیرو)

اپتیک نیرو(توسعه فناوری ابتیک نیرو)

طراحی و ساخت سیستم های انرژی خورشیدی

شرکت دانش بنیان ماهان انرژی پردیس اخترشرکت دانش بنیان ماهان انرژی پردیس اختر

شرکت دانش بنیان ماهان انرژی پردیس اختر

شرکت دانش بنیان ماهان انرژی پردیس اختر یک شرکت می باشد

  برق یاربرق یار

  برق یار

  سامانه تخصصی در حوزه برق و انرژی

  زیگزیگ

  زیگ

  زیگ یک استارتاپ در شهر تهران می باشد