فهرست استارتاپهای حوزه سخت افزار
  • 31 مورد
اسپیس وان اسپیس وان

اسپیس وان

سنجش از راه دور و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای

آینه هوشمند فرسیماآینه هوشمند فرسیما

آینه هوشمند فرسیما

آینه هوشمند ( دستگاه پرو مجازی لباس) امکان تست لباس به صورت ...

اپلیکیشن هوشمند اَپیــماپلیکیشن هوشمند اَپیــم

اپلیکیشن هوشمند اَپیــم

اپلیکیشن هوشمند شهرگردی و مدیریت کسب و کار