فهرست استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات
  • 4 مورد
مهرپل مهرپل

مهرپل

مهرپل یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

فرانگر فرانگر

فرانگر

یک راه ساده تر، همواره در راستای رفع نیاز در صنعت گردشگری ...

کاریکس کاریکس

کاریکس

برای آنها که هیچ وقت شروع کردن را متوقف نمی کنند...

وینتو وینتو

وینتو

پلتفرمی در جهت کسب درآمد از طریق مشاهده تبلیغات