فهرست استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات
  • 5 مورد
همیار آی‌تیهمیار آی‌تی

همیار آی‌تی

آموزش‌های مرتبط با آی‌تی و تکنولوژی به زبان ساده

مهرپلمهرپل

مهرپل

مهرپل یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

فرانگرفرانگر

فرانگر

یک راه ساده تر، همواره در راستای رفع نیاز در صنعت گردشگری ...

کاریکسکاریکس

کاریکس

برای آنها که هیچ وقت شروع کردن را متوقف نمی کنند...

وینتو وینتو

وینتو

پلتفرمی در جهت کسب درآمد از طریق مشاهده تبلیغات