فهرست استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات
  • 6 مورد
شرکت توسعه فناری و تجارت الکترونیک آذربایجانشرکت توسعه فناری و تجارت الکترونیک آذربایجان

شرکت توسعه فناری و تجارت الکترونیک آذربایجان

شرکت خلاق در حوزه کسب و کار های دیجیتال و فضای مجازی

کاریکسکاریکس

کاریکس

برای آنها که هیچ وقت شروع کردن را متوقف نمی کنند...

همیار آی‌تیهمیار آی‌تی

همیار آی‌تی

آموزش‌های مرتبط با آی‌تی و تکنولوژی به زبان ساده

مهرپلمهرپل

مهرپل

مهرپل یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

فرانگرفرانگر

فرانگر

یک راه ساده تر، همواره در راستای رفع نیاز در صنعت گردشگری ...

وینتو وینتو

وینتو

پلتفرمی در جهت کسب درآمد از طریق مشاهده تبلیغات