فهرست استارتاپهای حوزه سیستم های اطلاعات کسب و کار
  • 3 مورد
مهرپلمهرپل

مهرپل

مهرپل یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

کاریکسکاریکس

کاریکس

برای آنها که هیچ وقت شروع کردن را متوقف نمی کنند...

وینتو وینتو

وینتو

پلتفرمی در جهت کسب درآمد از طریق مشاهده تبلیغات