فهرست استارتاپهای حوزه سیستم های اطلاعات کسب و کار
  • 4 مورد
کاریابکاریاب

کاریاب

کاریاب موتور جستجوی شغل بر اساس شناخت شخصیت و استعداد های افراد ...

کاریکسکاریکس

کاریکس

برای آنها که هیچ وقت شروع کردن را متوقف نمی کنند...

مهرپلمهرپل

مهرپل

مهرپل یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

وینتو وینتو

وینتو

پلتفرمی در جهت کسب درآمد از طریق مشاهده تبلیغات