فهرست استارتاپهای حوزه پیام رسانها و ارتباطات
  • 7 مورد
گروه فناوری اطلاعات کارن آی تیگروه فناوری اطلاعات کارن آی تی

گروه فناوری اطلاعات کارن آی تی

گروه فناوری اطلاعات کارن آی تی یک شرکت در شهر تهران می ...

آکادمی سکند سیتیآکادمی سکند سیتی

آکادمی سکند سیتی

بستری نوین برای آموزش، شبکه سازی و ارتباطات

پیام رسان هدهدپیام رسان هدهد

پیام رسان هدهد

پیام رسان هدهد یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

وبرنووبرنو

وبرنو

پلتفرم برگزاری وبینار، وب کنفرانس و کلاس آنلاین

پوشهپوشه

پوشه

خدمات اعلان (Push Notification) برای موبایل

ملی پیامکملی پیامک

ملی پیامک

پیشرفته ترین سامانه پیامکی

لیمولیمو

لیمو

نرم‌افزار ارتباطات سازمانی، ارتباطات تیمی