فهرست استارتاپهای حوزه پیام رسانها و ارتباطات
  • 3 مورد
پیام رسان هدهدپیام رسان هدهد

پیام رسان هدهد

پیام رسان هدهد یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

ملی پیامکملی پیامک

ملی پیامک

پیشرفته ترین سامانه پیامکی

لیمولیمو

لیمو

نرم‌افزار ارتباطات سازمانی، ارتباطات تیمی