فهرست استارتاپهای حوزه علوم و مهندسی
  • 2 مورد
برتل برتل

برتل

کنترل بازی با سیگنال‌های مغزی

لاکتوژن لاکتوژن

لاکتوژن

شتابدهنده تخصصی حوزه بیوتکنولوژی