فهرست استارتاپهای حوزه علوم و مهندسی
  • 3 مورد
پلتفرم مدیریتر ربات های تلگرامی و پیام رسان های ایرانی استاد کریتپلتفرم مدیریتر ربات های تلگرامی و پیام رسان های ایرانی استاد کریت

پلتفرم مدیریتر ربات های تلگرامی و پیام رسان های ایرانی استاد کریت

اولین مدیریتر بات ایرانی رایگان تلگرامی و پیام رسان های ایرانی

برتلبرتل

برتل

کنترل بازی با سیگنال‌های مغزی

لاکتوژنلاکتوژن

لاکتوژن

شتابدهنده تخصصی حوزه بیوتکنولوژی