فهرست استارتاپهای حوزه علوم و مهندسی
  • 8 مورد
اندیشه هگمتانهاندیشه هگمتانه

اندیشه هگمتانه

مشاوره کار و کسب و تولید محتوا خلاقانه

اپتیباراپتیبار

اپتیبار

بهینه ساز آرماتور ساختمان های بتنی

میزان گستر علم و دانشمیزان گستر علم و دانش

میزان گستر علم و دانش

میزان گستر علم و دانش یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

عمران رنترعمران رنتر

عمران رنتر

عمران رنتر فروشگاه اینترنتی کالا خدمات و آموزش عمران صنعت ساختمان

کلاسیومکلاسیوم

کلاسیوم

کلاسیوم یک وبسایت آموزش آنلاین تخصصی و دانشگاهی برای ارائه‌ی آموزش‌های ویدئویی، ...

پلتفرم مدیریتر ربات های تلگرامی و پیام رسان های ایرانی استاد کریتپلتفرم مدیریتر ربات های تلگرامی و پیام رسان های ایرانی استاد کریت

پلتفرم مدیریتر ربات های تلگرامی و پیام رسان های ایرانی استاد کریت

اولین مدیریتر بات ایرانی رایگان تلگرامی و پیام رسان های ایرانی

برتلبرتل

برتل

کنترل بازی با سیگنال‌های مغزی

لاکتوژنلاکتوژن

لاکتوژن

شتابدهنده تخصصی حوزه بیوتکنولوژی