فهرست استارتاپهای حوزه هوش مصنوعی
  • 2 مورد
روتیکروتیک

روتیک

ربات‎‌های پشتیبان هوشمند

روپومیروپومی

روپومی

سرویس تست سه بعدی و مجازی عینک