فهرست استارتاپهای حوزه بیوتکنولوژی
  • 3 مورد
تولید آبمعدنی پروبیوتیکتولید آبمعدنی پروبیوتیک

تولید آبمعدنی پروبیوتیک

از دستاوردهای میکروبیولوژی مواد غذایی بوده و در حیطه مکمل های غذایی ...

دینا انرژی تک سیستمدینا انرژی تک سیستم

دینا انرژی تک سیستم

تبدیل پسماند آلی و دامی به برق و سوخت الکتریکی

پودر منعقد کننده خونپودر منعقد کننده خون

پودر منعقد کننده خون

پودر منعقد کننده خون، شدیدترین خونریزی ها را در کمتر از یک ...