فهرست استارتاپهای حوزه بیوتکنولوژی
  • 5 مورد
دینا انرژی تک سیستمدینا انرژی تک سیستم

دینا انرژی تک سیستم

تبدیل پسماند آلی و دامی به برق و سوخت الکتریکی

مای اسمارت ژنمای اسمارت ژن

مای اسمارت ژن

تحلیل داده های ژنتیکی و ارائه خدمات سبک زندگی

آکادمی کشاورزی و زیست فناوری Agrinetآکادمی کشاورزی و زیست فناوری Agrinet

آکادمی کشاورزی و زیست فناوری Agrinet

استارت آپ IT Base کشاورزی و زیست فناوری

تولید آبمعدنی پروبیوتیکتولید آبمعدنی پروبیوتیک

تولید آبمعدنی پروبیوتیک

از دستاوردهای میکروبیولوژی مواد غذایی بوده و در حیطه مکمل های غذایی ...

پودر منعقد کننده خونپودر منعقد کننده خون

پودر منعقد کننده خون

پودر منعقد کننده خون، شدیدترین خونریزی ها را در کمتر از یک ...