فهرست استارتاپهای حوزه ژنتیک
  • 1 مورد
مای اسمارت ژنمای اسمارت ژن

مای اسمارت ژن

تحلیل داده های ژنتیکی و ارائه خدمات سبک زندگی