کسب عنوان دانش بنیان نوپا نوع ۲ برای محصول "بهبود دهنده رشد آلی هیومیک اسید مایع"

کسب عنوان دانش بنیان نوپا نوع ۲ برای محصول "بهبود ...

دهنده رشد آلی هیومیک اسید مایع به شرکت

ادامه خبر
هفتمین مجمع اقتصاد فناوری نانو به سبک "فاتحان اورست"

هفتمین مجمع اقتصاد فناوری نانو به سبک "فاتحان اورست"

هفتمین مجمع اقتصاد فناوری نانو به عنوان بزرگترین رویداد مدیریتی حوزه نانو، اقتصادی کشور بر کسب‌وکارهای دانش‌بنیان محور هفتمین مجمع ...

ادامه خبر
صندوق رفاه دانشجویی ،حمایت از طرح های  کارآفرینی دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویی ،حمایت از طرح های کارآفرینی دانشجویی

شیوه نامه اجرایی حمایت از طرح های کارآفرینی و کسب وکار فناورانه دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی لینک ...

ادامه خبر