دومین رویداد نوآورانه کوثر

دومین رویداد نوآورانه کوثر

احتراما به استحضار می رساند به منظور حمایت از ایده های جدید و کسب و کارهای نوپا، “دومین رویداد نوآورانه ...

ادامه خبر
تغییرات ایجاد شده در برگزاری پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

تغییرات ایجاد شده در برگزاری پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی ...

با سلام و احترام به استحضار می­رساند که در نحوه برگزاری پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی تغییرات زیر ...

ادامه خبر
اولین جلسه عمومی آشنایی با روش ارزیابی دوره ای فعالیت هسته ها و واحدهای فناور

اولین جلسه عمومی آشنایی با روش ارزیابی دوره ای فعالیت ...

با سلام و احترام بدین وسیله به اطلاع می رساند که اولین جلسه عمومی آشنایی با روش ارزیابی دوره ای ...

ادامه خبر
برنامه “حل مسئله حوزه آب”

برنامه “حل مسئله حوزه آب”

به استحضار می رساند دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به ضرورت های فوری ...

ادامه خبر
حمایت صندوق رفاه دانشجویان از طرح های کارآفرینی دانشجویی

حمایت صندوق رفاه دانشجویان از طرح های کارآفرینی دانشجویی

به استحضار می­ رساند که صندوق رفاه دانشجویان حمایت از طرح­های کارآفرینی دانشجویی را در دستور کار خود قرار داده ...

ادامه خبر
معرفی سامانه های تامین مالی و سرمایه گذاری طرح های دانش بنیان، خلاق و فناور

معرفی سامانه های تامین مالی و سرمایه گذاری طرح های ...

با سلام و احترام به استحضار می رساند که پیرو تفاهم نامه های منعقد شده معاونت علمی و فناوری با ...

ادامه خبر
برگزاری رویداد صنعتی ماموت

برگزاری رویداد صنعتی ماموت

احتراما به استحضار می رساند که دانشگاه علمی کاربردی ماموت با مشارکت پارک­ها و مراکز رشد، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، ...

ادامه خبر
دومین رویداد نوآورانه کوثر

دومین رویداد نوآورانه کوثر

احتراما به استحضار می رساند به منظور حمایت از ایده های جدید و کسب و کارهای نوپا، “دومین رویداد نوآورانه ...

ادامه خبر
تغییرات ایجاد شده در برگزاری پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

تغییرات ایجاد شده در برگزاری پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی ...

با سلام و احترام به استحضار می­رساند که در نحوه برگزاری پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی تغییرات زیر ...

ادامه خبر
اولین جلسه عمومی آشنایی با روش ارزیابی دوره ای فعالیت هسته ها و واحدهای فناور

اولین جلسه عمومی آشنایی با روش ارزیابی دوره ای فعالیت ...

با سلام و احترام بدین وسیله به اطلاع می رساند که اولین جلسه عمومی آشنایی با روش ارزیابی دوره ای ...

ادامه خبر
برنامه “حل مسئله حوزه آب”

برنامه “حل مسئله حوزه آب”

به استحضار می رساند دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به ضرورت های فوری ...

ادامه خبر
حمایت صندوق رفاه دانشجویان از طرح های کارآفرینی دانشجویی

حمایت صندوق رفاه دانشجویان از طرح های کارآفرینی دانشجویی

به استحضار می­ رساند که صندوق رفاه دانشجویان حمایت از طرح­های کارآفرینی دانشجویی را در دستور کار خود قرار داده ...

ادامه خبر