«دکتر-مهندسِ بیکار»| نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ۱۷.۲ درصد شد

بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی ...

ادامه خبر