فهرست مرکز نوآوری و فناوری
  • 41 مورد
مرکز شتابدهی و نوآوریمرکز شتابدهی و نوآوری

مرکز شتابدهی و نوآوری

مرکز شتابدهی و نوآوری یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر پردیس می باشد

مرکز نوآوری فینودادمرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

مرکز فینتک انصارمرکز فینتک انصار

مرکز فینتک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

کارخانه نوآوری آزادیکارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی انتخاب بهترین استارتاپ‌های کشور

مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانمرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهدمرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید