کارگاه آموزشی روش های استاندارد...

کارگاه آموزشی روش های استاندارد...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی، این کارگاه ۸ ساعته با حضور  آقای مهرداد الیاسی رئیس اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی کشور با بررسی معیارهای ارزیابی اختراعات، نحوه جستجوی اختراعات و نحوه تکمیل فرم گزارش داوری از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۸ روز شنبه ۲۵ آبان ماه ۹۸در محل سالن جلسات مرکز رشد جامع بجنورد برای داوران ثبت اختراع همکار با پارک علم و فناوری برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی یک پارک علم و فناوری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات