نگاهی بر درجه تاب‌آوری کسب‌وکارها از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹

نگاهی بر درجه تاب‌آوری کسب‌وکارها از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹

معاونت طرح و برنامه وزارت «صمت» در گزارشی با بررسی جایگاه ایران در منطقه و جهان، درجه تاب‌آوری کسب‌وکارها را در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ بررسی کرده است. تاب‌آوری، توانایی مقاومت در برابر خسارت و بازسازی سریع است و به‌طور خاص برای شرکت‌های فعال در سطح جهان که به کسب و کار می‌پردازند و با ریسک‌های ناشناخته مواجه هستند، امری حیاتی است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد وضعیت ایران در بازه زمانی مورد بررسی، در دو رکن اصلی کیفیت ریسک و زنجیره تامین ضعیف‌تر شده است. معاونت طرح و برنامه وزارت صمت با بررسی جزئیات گزارش ۲۰۱۹ شاخص تاب‌آوری جهانی، چهار راهبرد را به مدیران اجرایی برای تقویت توانایی تاب‌آوری کسب‌وکار خود در برابر وقفه و سرعت بخشیدن به ترمیم فعالیت و خروج از بحران ارائه کرده است. در این شاخص براساس ۱۲محرک مجزا در سه گروه «اقتصادی»، «کیفیت ریسک» و «زنجیره تامین»، هر سال وضعیت تاب‌آوری کشورهای دنیا مورد ارزیابی ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات