جلسه اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و فناور توسط صندوق نوآوری و شکوفایی با عاملیت صندوق پژوهش و فناوری مازندران در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل در حال برگزاری است

جلسه اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و فناور توسط صندوق نوآوری و شکوفایی با عاملیت صندوق پژوهش و فناوری مازندران در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل در حال برگزاری است

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات