کارگاه آموزشی اصول دیجیتال مارکتینگ در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل برگزار شد

کارگاه آموزشی اصول دیجیتال مارکتینگ در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات