اولین جلسه از سلسله کارگاه های دورکاری و کرامت نیروی کار برگزار گردید

اولین جلسه از سلسله کارگاه های دورکاری و کرامت نیروی کار برگزار گردیداولین جلسه از کارگاه دورکاری و کرامت نیروی کار در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ توسط جناب آقای دکتر زمانی با حضور ۲۲ نفر به صورت حضوری و ۱۰ نفر به صورت مجازی  برگزار گردید.
ایشان به درباره مفاهیمی از قبیل خروج از منطقه امن ذهنی، تفکر خارج از محدوده و گوش دادن موثر پرداختند. همچنین به بیان اهمیت و توضیحاتی درباره الزام رشد و توسعه فردی به منظور تجربه رشد و توسعه گروهی و سازمانی اشاراتی داشتند.
جلسه دوم کارگاه روز دوشنبه  مورخ ۹۹/۱۲/۰۴ برگزار خواهد شد .

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات