اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان از شرکت‌های پارک علم و فناوری خراسان‌رضوی بازدید کردند

اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان از شرکت‌های پارک علم و فناوری خراسان‌رضوی بازدید کردند


اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان از شرکت‌های پارک علم و فناوری خراسان رضوی بازدید و در جلسه‌ای با حضور خانم خنده رو، رئیس اداره هماهنگی مراکز فناوری و نوآوری و خانم محمدیان کارشناس این مرکز، به گفتگو نشستند.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی، اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی قوچان ضمن بازدید از پارک علم و فناوری استان به منظور آشنایی با حوزه فناوری و دانش‌بنیان از شرکت‌های سامانه‌های دقیق نوین افزاز، طاهاقالب و ردیاب سایه بازدید کرده و  همچنین در جلسه‌ای با حضور خانم خنده رو، رئیس اداره هماهنگی مراکز فناوری و نوآوری و خانم محمدیان کارشناس این مرکز، به گفتگو نشستند.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات