اطلاعیه کاهش مصرف برق


شرکت های محترم مستقر در سایت مرکزی پارک

با سلام

احتراماً به اطلاع می رساند پیرو "اطلاعیه فوری و مهم" شرکت برق در خصوص کاهش مصرف برق به شرح زیر، خواهشمند است جهت جلوگیری از قطع برق و تداوم برق رسانی، اقدامات لازم در خصوص کاهش مصرف برق به ویژه در ساعات اوج بار صورت پذیرد.

"اطلاعیه فوری و مهم" مشترک محترم اداری با سلام، مطابق مصوبه هیئت محترم وزیران، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷میزان محدودیت مصرف برق ادارات در ساعات کاری ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته و در ساعات غیراداری به میزان ۶۰ درصد می باشد. با توجه به اینکه محدودیت فوق بر روی کنتورهای هوشمند ادارات تنظیم شده، درصورت عدم رعایت الگوی مصرف اعلام شده، برق کنتور قطع و پس از یک ساعت مجددا وصل خواهد شد و چنانچه کاهش مصرف تعیین شده رعایت نگردد مجددا قطع خواهد گردید. با تشکر شرکت توزیع برق مشهدلینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات