سلسله نشست‌های گفتگو محور سرنخ – ارتباط، هم اندیشی و شبکه سازی با افراد کلیدی و نخبگان صنعت، معدن و کشاورزی

سلسله نشست‌های گفتگو محور سرنخ – ارتباط، هم اندیشی و شبکه سازی با افراد کلیدی و نخبگان صنعت، معدن و کشاورزی

سلسله نشست های گفتگو محور سرنخ
ارتباط، هم اندیشی و شبکه سازی با افراد کلیدی و نخبگان صنعت، معدن و کشاورزی

نشست اول
دوشنبه بیستم تیرماه چهارصد و یک ساعت ده تا دوازده
سالن جلسات ساختمان نوآوری پارک علم و فناوری فارس

میهمان: مهندس مهدی معافیان
رییس انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی، نمایندگی فارس

محورهای گفتگو:
مسیرهای تجاری سازی حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی
توسعه بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی
صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی
مجوزها و استانداردهای مورد نیاز تجهیزات و ملزومات پزشکی

در این نشست ها تلاش می کنیم از مسیر گفتگو و تبادل تجربه، مهمترین فرصتها و چالشها را شناسایی کرده و دانش ضمنی و تجربه کاری را برای یادگیری و بهبود فعالیت خود به اشتراک بگذاریم.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری فارس

منبع خبر

پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارس یک پارک علم و فناوری در شهر شیراز می باشد

    نظرات