دکتر مسعود میرزائی‌شهرابی رئیس پارک‌علم‌و‌فناوری‌خراسان عضو شورای علمی‌‌بنیادنخبگان استان منصوب شد

دکتر مسعود میرزائی‌شهرابی رئیس پارک‌علم‌و‌فناوری‌خراسان عضو شورای علمی‌‌بنیادنخبگان استان منصوب شد


با حکم دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، دکتر مسعود میرزائی شهرابی عضو شورای علمی بنیاد نخبگان خراسان رضوی منصوب گردید.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ با حکم دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، دکتر مسعود میرزائی شهرابی به عنوان عضو شورای علمی بنیاد نخبگان خراسان رضوی منصوب گردید.

شایان ذکر است که این اولین باری است که رئیس پارک علم و فناوری خراسان در این سمت منصوب می شود.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات