پذیرش سه شرکت فناور در دوره پسارشد (پارک) پارک علم و فناوری استان مرکزی

با برگزاری دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان مرکزی، با درخواست پذیرش سه شرکت‌ فناور دردوره پسا رشد پارک علم و فناوری استان مرکزی، موافقت گردید.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات