برگزاری اولین جلسه گروه کاری اقتصاد دانش بنیان،با دبیری امین رضا ذوالقدر رییس پارک علم و فناوری استان

برگزاری اولین جلسه گروه کاری اقتصاد دانش بنیان،با دبیری امین رضا ذوالقدر رییس پارک علم و فناوری استان

ارائه ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان، بررسی ایجاد پارک علم و فناوری گاز و بررسی نحوه حمایت از شرکت ها و طرح های دانش بنیان از مهمترین دستور کارهای اولین جلسه گروه کاری اقتصاد دانش بنیان بود که روز چهارشنبه پنجم مرداد ماه سال ۱۴۰۱به ریاست احمدعلی افکاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و با دبیری امین رضا ذوالقدر رییس پارک علم و فناوری استان، حمید سلیمانپور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و سید رضا موسوی محسنی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری فارس

منبع خبر

پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارس یک پارک علم و فناوری در شهر شیراز می باشد

    نظرات