برپایی موکب سردار شهید حاج عبدالله اسکندری در پارک علم و فناوری فارس

برپایی موکب سردار شهید حاج عبدالله اسکندری در پارک علم و فناوری فارس

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری فارس

منبع خبر

پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارس یک پارک علم و فناوری در شهر شیراز می باشد

    نظرات