جلسه کمیته فناوری و نوآوری استان لرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان اولین جلسه کمیته فناوری و نوآوری استان لرستان در سال ۱۴۰۱ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ به دبیری پارک علم و فناوری لرستان و با حضور اعضای کمیته در محل پارک علم و فناوری لرستان برگزار شد.

فرهاد نامداری؛ سرپرست پارک علم و فناوری لرستان بیان کرد: در این جلسه اقدامات و راهکارهای عملی و اجرایی در تحقق شعار سال و طرح های پیشنهادی در حوزه های عملکردی مختلف فناوری جهت تصویب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد بررسی جزئیات تخصصی موارد پیشنهادی و تعیین نقش دستگاه های اجرایی مرتبط در اجرای طرح ها در جلسه تکمیلی کمیته مطرح و نهایی شود.

شایان ذکر است کمیته فناوری و نوآوری ذیل کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان لرستان قراردارد که به دبیری پارک علم و فناوری لرستان اولویت های فناوری و نوآوری مورد نیاز استان را با توجه به نیازها، توانمندی ها و مزیت های استانی بررسی و تصویب می کند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

    نظرات