تفاهم‌نامه همکاری راهبردی گروه شرکت‌های راه‌نو و پارک‌علم‌و‌فناوری خراسان‌رضوی منعقد شد

تفاهم‌نامه همکاری راهبردی گروه شرکت‌های راه‌نو و پارک‌علم‌و‌فناوری خراسان‌رضوی منعقد شد


روز یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱، تفاهم‌نامه همکاری راهبردی گروه شرکت‌های راه‌نو و پارک‌علم‌و‌فناوری خراسان‌رضوی منعقد شد

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پاک علم و فناوری خراسان رضوی، روز یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱، در راستای گام دوم انقلاب و تحقق جنبش نرم‌افزاری و با هدف هم‌افزایی قابلیت‌ها در مسیر تجاری‌سازی دانش، اشتغال دانش‌بنیان و رفع نیازهای داخلی در حوزه های مختلف مورد توافق، راهبرد اکوسیستمی در مسیر رفع نیازهای فناورانه مبتنی بر فراهم‌سازی ملزومات مورد نیاز به جهت ساماندهی و راه‌اندازی هسته‌های ‌فناور در تمامی حوزه‌ها نظیر تامین منابع مالی، شبکه‌سازی فناورانه، ایجاد صندوق‌ها و مراکز حمایتی، توانمندسازی و تیم‌سازی، رشد هسته‌های فناور، تولیدات فناورانه، ایجاد و همراهی بازار، توسعه فرهنگ فناورانه، ایجاد کنسرسیوم‌های چندجانبه و ... موضوع این تفاهم‌نامه راهبردی می‌باشد که حسب تعهدات و آوردی طرفین اجرایی خواهد شد.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات