تجدید مناقصه یک مرحله ای خرید یک دستگاه تزریق پلاستیک افقی ۱۶۰ تن

تجدید مناقصه یک مرحله ای خرید یک دستگاه تزریق پلاستیک افقی ۱۶۰ تن

شماره مناقصه: ۰۴-۱۴۰۱

پارک علم و فناوری لرستان در نظر دارد یک دستگاه تزریق پلاستیک افقی ۱۶۰ تن را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای از شرکتهای واجد شرایط که صلاحیت و تجربه کافی در این زمینه دارند، به شرح زیر خریداری نماید.

۱_ موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه تزریق پلاستیک افقی ۱۶۰ تن تولید لوله های آزمایشگاهی خونی

۲_ تضمین شرکت در مناقصه: به صورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

(یک میلیارد و دویست میلیون ریال).

۳_ مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه اینترنتی: از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰، تا روز

چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶.

۴_ دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

۵_ مهلت بارگذاری اسناد تکمیل شده مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: ازروز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷، تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

۶_ زمان برگزاری جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت ۸:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹

۷- آدرس مناقصه‌گزار: لرستان،خرم آباد،کیلومترپنج جاده خرم آباد-تهران،پردیس دانشگاهی کمالوند،

پارک علم وفناوری لرستان

شماره تلفن: ۳۳۴۰۲۵۱۸ ۰۶۶ دبیرخانه کمیسیون معاملات پارک علم و فناوری لرستان.

محل برگزاری مناقصه : اتاق جلسات حوزه ریاست پارک علم وفناوری لرستان.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود است.

_ هزینه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه است.

ضمناً توجه به موارد زیر الزامی است:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند .

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

    نظرات